6 listopada 2019

“Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” – zaproszenie na warsztaty dla pedagogów

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zaprasza na warsztaty dla pedagogów pt. “Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia skierowane są do grona pedagogicznego pragnącego pogłębić swoją wiedzę na temat II wojny światowej. Zagadnieniem przewodnim zajęć będzie POLSKA POMOC UDZIELONA PRZEŚLADOWANEJ SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W CZASIE OKUPACJI.Zajęcia poprowadzą  dr Marcin Chorązki i Michał Masłowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, Oddział IPN w Krakowie, oraz dr Roman Gieroń z Oddziałowego Biura Badań Historycznych, Oddział IPN w Krakowie.

Warsztaty odbędą się 25 listopada 2019 roku (poniedziałek), w godzinach 10.00-16.00, w Muzeum w Markowej. Rejestracja do dnia 20 listopada 2019 r.: sekretariat@muzeumulmow.pl.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje  na stronie: muzeumulmow.pl