1 lipca 2020

Polacy w Służbie Niepodległej  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r. – zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Służba Niepodległej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie edukacyjno-kulturalnym pn. Polacy w Służbie Niepodległej  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., którego celem jest włączenie młodzieży do obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Na projekt składa się seria wydarzeń łączących formę interdyscyplinarnego konkursu wiedzy historycznej i artystycznych form wyrazu, wzbogacony cyklem seminariów historycznych (online) prezentujących wydarzenia związane z obroną niepodległości, a także wystawa reprodukcji plakatów mobilizujących społeczeństwo do walki w obronie odradzającej niepodległości Polski. Różnorodne wydarzenia, będą miały także charakter lokalny , promujący wątki regionalne w historii Polski, a także będą angażować osoby z różnych grup wiekowych wiekowych.

Tytuł i tematyka Projektu nawiązują do ogromnego wysiłku Polaków, którzy stanęli w służbie niepodległej Polski, a swoim czynem skutecznie obronili suwerenność Polski oraz Europę Zachodnią przed falą komunizmu z bolszewickiej Rosji. Poprzez przywołanie bohaterskiego wysiłku Polaków w obronie niepodległości, Fundacja stawia sobie za cel wskazywanie wzorców dla współczesnych Polaków w zmaganiach z wieloma wyzwaniami, przed którymi dziś stajemy chcąc i dziś jednoczyć w Służbie Niepodległej.

Szczegóły, Regulamin i formularze dostępne są na stronie internetowej Projektu