6 lutego 2020

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13–26 lat.

Więcej informacji na stronie: www.cprdip.pl