1 lipca 2024

Pomoc uczniom z Ukrainy w kształceniu w polskim systemie oświaty

Edukacja, integracja i bezpieczeństwo – to główne cele nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy. Naukę online będą mogli realizować wyłącznie uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 uczą się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Świadczenie rodzinne 800+ i Dobry Start  będzie wypłacane uchodźcom z Ukrainy pod warunkiem, że ich dziecko będzie w tzw. zerówce, szkole podstawowej czy szkole ponadpodstawowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.