19 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

przedszkoli, szkół, placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych

województwa małopolskiego

 

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidualne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Instrukcja logowania do poradni on-line i zakładanie profilu instytucji zostało obrazowo przedstawione w załączonej prezentacji.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia.

Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni on-line profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

  • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
  • System rezerwacji indywidualnych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
  • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
  • Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
  • Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
  • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie  https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy Państwu powyższe informacje wraz z materiałami do pobrania poniżej, w celu realizacji działań w tym zakresie.

Załączniki