23 sierpnia 2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Organy prowadzące szkoły i placówki,
Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Rodzice i Uczniowie

 

Przekazujemy do wiadomości i stosowania Zarządzenie Nr 57/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 lipca 2019 r., w którym to zostały wskazane, za zgodą organów prowadzących, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie małopolskim, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Załączniki