7 czerwca 2018

Porównywanie danych SIO1 i SIO2 według RSPO

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję prośbę z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą uzupełniania danych w SIO:

„Informujemy, że w Strefie Dla Zalogowanych (SDZ) https://strefasio.men.gov.pl/login w katalogu Raporty->Raporty SIO1_SIO2, został umieszczony wykaz szkół wg stanu na 30.09.2017 r.: „Szkoły wg numerów RSPO, które wykazały uczniów w SIO1 „stare SIO”, a w SIO2 „nowe SIO” nie wykazały uczniów lub wykazały mniej niż 50% uczniów wykazanych w SIO1.”

W raporcie porównano uczniów przypisanych do oddziałów w obu systemach sprawozdawczych SIO1 i SIO2 według numerów RSPO (nr RSPO wpisany w SIO 1 zgadzał się z nr RSPO w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych https://rspo.men.gov.pl/). Wybrano te podmioty, które w SIO2 w porównaniu do SIO1 nie wprowadziły uczniów lub wprowadziły mniej niż 50% uczniów.”

Proszę o zapoznanie się z w/w raportem oraz do uzupełnienia przypisań uczniów do oddziałów na rok szkolny 2017/2018.

Z poważaniem,

Ewa Włodarczyk

Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej