2 listopada 2017

Posiedzenia inaugurujące Rady Branżowe w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

W województwie małopolskim wrzesień, październik i listopad 2017 roku to czas realizacji cyklu posiedzeń inaugurujących Regionalne Rady Branżowe działające w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Są to spotkania Rad Branżowych w branży: budowlanej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i medyczno-społecznej.

W poniedziałek 30 października 2017 roku w Zespole Szkół w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odbyła się Konferencja Urzędu Marszałkowskiego, która zgromadziła wszystkich zainteresowanych rozwojem szkolnictwa zawodowego w ramach projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” z udziałem Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Uczestnicy spotkania inaugurującego Rady Branżowe w branży administracyjno-usługowej mieli również okazję zwiedzenia pracowni fryzjerskiej i kosmetycznej w Zespole Szkół w Wadowicach ZDZ w Katowicach.

fot. ZS w Wadowicach ZDZ w Katowicach