30 października 2018

Poświęcenie nowo wybudowanego budynku Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 22 października 2018 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego budynku Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Wiesława Cygana, z udziałem dzieci, pracowników przedszkola oraz zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: Małopolski Wicekurator Oświaty – Pani Halina Cimer, Siostra Prowincjalna – Paula Szuba, Ksiądz Proboszcz Wiesław Cygan oraz Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej – Pan Augustyn Ormanty.

W dalszej części uroczystości dokonano poświecenia budynku przedszkola, a następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu absolwentów i dzieci z przedszkola.