1 sierpnia 2018

Powiatowe uroczystości z okazji Święta Policji w Inwałdzie

W piątek 27 lipca 2018 roku w Inwałdzie odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Święta Policji. Jak co roku – jednym z głównych punktów tego wydarzenia – było wręczenie awansów na wyższe stopnie zasłużonym funkcjonariuszom. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz oświatowych i samorządu powiatowego, wójtowie oraz burmistrzowie gmin z terenu powiatu wadowickiego, emerytowani pracownicy policji, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących i wspierających działalność wadowickiej Komendy Powiatowej Policji.

W uroczystościach uczestniczyła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, która w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty i własnym przekazała najserdeczniejsze życzenia i podziękowania z okazji Święta Policji – będącego zarazem 99. rocznicą powstania tej formacji, jako Policji Państwowej w 1919 roku – na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach:

Praca Policji jest służbą społeczeństwu we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz wielka praca prewencyjna to tylko niektóre zadania dla Państwa codzienne, natomiast dla obywateli naszego państwa to podstawa bezpiecznego i harmonijnego życia społecznego.

Chciałabym z mocą podkreślić, że Państwa ofiarna służba jest dostrzegana i budzi głęboką wdzięczność. Dziękuję za obecność w Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Małopolskim Kuratorze Oświaty. Państwa członkostwo w tym gremium to rękojmia skutecznego działania.

Szanowni Państwo, Wasza Służba jest niezwykle trudną i pełną poświęceń, często niebezpieczną pracą wymagającą konsekwencji i ofiarnego zaangażowania, odpowiedzialności, ale i wrażliwości na drugiego człowieka, dlatego szczególnie dzisiaj z okazji Święta Policji życzę siły w codziennej służbie, poczucia wsparcia i wdzięczności ze strony obywateli oraz zasłużonej satysfakcji, bo Wasza praca zapewnia odpowiednią jakość relacji międzyludzkich.

Serdecznie dziękuję za to, że możemy zawsze na Państwa liczyć.