23 lutego 2017

Praca dla nauczycieli – dodaj ofertę

UWAGA

  • Data wprowadzona w polu Termin składania dokumentów jest równocześnie datą widoczności zamieszczanego ogłoszenia na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Po upłynięciu tej daty ogłoszenie znika ze strony i nie ma do niego dostępu. Prosimy o zapisanie lub wydrukowanie oferty przed upłynięciem tej daty.
  • W polu Liczba godzin należy wprowadzić wartość całkowitą (zaokrągloną liczbę godzin w tygodniu). Zapisy typu 12/18; 4,5 itp. są niedozwolone.
  • W polu Nazwa szkoły należy podać pełną nazwę szkoły wraz z określeniem miejscowości. Należy unikać zapisów skrótowych typu SP, LO, SPzOI itp.
  • W sprawach dotyczących ofert pracy prosimy o kontakt na adres: admin@kuratorium.krakow.pl

Ulica, nr budynku, lokal

Pola oznaczone symbolem * należy wypełnić