20 września 2019

Oferta pracy

PrzedmiotOligofrenopedagogika
Termin składania dokumentów2019-10-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin40
Opis

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Przystanek Przedszkolak” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poszukuje osób do pracy na stanowisku

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I WCZESNOSZKOLNEGO

Do głównych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego należy:
Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi.
Tworzenie kompleksowych programów pedagogiczno - terapeutycznych.
Systematyczna ewaluacja celów terapii.
Prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy pedagogicznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu terapii nauczania i wychowania.
Dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb dziecka z autyzmem.
Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i terapeutycznej dziecka oraz grupy wg ustalonych zasad.
Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktu z rodzicami swoich wychowanków w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pracy oraz ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych.
Przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, pomoce terapeutyczne oraz utrzymanie w sali ładu i porządku.
Zaangażowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu.
Angażowanie się w przygotowanie i czynne uczestniczenie w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Przystanek Przedszkolak.

Warunki formalne:

wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane dodatkowe z zakresu oligofrenopedagogiki)
kursy i szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi/osobami z autyzmem.

Dodatkowo do tej pracy potrzebne będą:

gotowość do pracy w zespole
gotowość do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
gotowość do superwizji swojej pracy
umiejętność jasnej komunikacji (zarówno słuchania jak też wyrażania się)
umiejętność skutecznej obsługi komputera w środowisku Windows

Oferujemy umowę o pracę.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać cv oraz list motywacyjny z nazwiskiem kandydata.
Rozpatrywane będą tylko oferty osób posiadających wymagania kwalifikacyjne.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyNiepubliczne Przedszkole \"Przystanek Przedszkolak\"
MiastoKraków
Kod pocztowy30-002
AdresPrądnicka 10
PowiatKraków
Gminagmina miejska Kraków
Telefon667034263
E-mailbiuro@mcwr.pl