12 września 2019

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogika terapeutyczna
Termin składania dokumentów2019-11-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin40
Opis

Przedszkole Niepubliczne Bright Child poszukuje pedagoga specjalnego/ oligofrenopedagoga/ terapeutę cienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu.
CV wraz z krótkim listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: kontakt@brightchild.pl Aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Bright Child z siedzibą w Kraków, ul. Przemysłowa 4/459. Dane przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, żądania usunięcia, przeniesienia ich oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedszkole Bright Child nie będzie przekazywać danych innym podmiotom. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobom aplikującym w każdej chwili przysługuje prawo skierowania prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na adres: kontakt@brightchild.pl

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyBright Child
MiastoKraków
Kod pocztowy30-701
AdresPrzemysłowa 4/459
PowiatKraków
Gminagmina miejska Kraków
Telefon882019252
E-mailkontakt@brightchild.pl