26 października 2021

Program edukacyjny „Moje Finanse”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Programie „Moje finanse”, który skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowania umiejętności, które umożliwią im na efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społecznego-ekonomicznego, a także budowanie swojej przyszłości zawodowej.

Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://moje-finanse.junior.org.pl