11 czerwca 2019

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – przedłużony termin zgłoszeń

Politechnika Łódzka wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską, Wrocławską oraz organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, Stowarzyszeniem „I love math” i Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej zaprasza do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Organizatorzy informują o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Szeroka informacja o Projekcie została zamieszczona pod tym linkiem.