1 marca 2021

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

Kraków, dnia 26 lutego 2021 r.

SEPZ-I.5563.8.1.2021.MC

 

Dyrektorzy szkół,
nauczyciele, uczniowie województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Regionem Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Krakowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia w Zatorze serdecznie zapraszają do udziału w piątej edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”.

Projekt został objęty honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Filipa Kaczyńskiego, Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego, Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie Pana Filipa Musiała oraz Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Pana Wojciecha Grzeszka.

W ramach projektu zaplanowano: warsztaty dla nauczycieli pt. „Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych”, konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu”, konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych „Solidarność 1980 – 2020”, konkurs na prezentację multimedialną pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, festiwal pieśni patriotycznej „Wolna Polska” dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz konferencja podsumowująca projekt.

Szczegóły dotyczące poszczególnych działań będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

 

Załączniki