7 kwietnia 2021

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

Kraków, dnia 30 marca 2021 r.

SEPZ-I.5563.8.7.2021.MC

 

Dyrektorzy szkół,
nauczyciele, uczniowie województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Regionem Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Krakowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia w Zatorze serdecznie zapraszają uczniów szkół województwa małopolskiego do udziału w konkursach:

  • „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Solidarność 1980 – 2020” – konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” – konkurs na prezentację multimedialną dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Ponadto zapraszam do udziału w festiwalu pieśni patriotycznej „Wolna Polska” dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze.

Wszystkie konkursy zorganizowane są w ramach piątej edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. Regulaminy dotyczące poszczególnych konkursów umieszczone są poniżej w załącznikach.

Załączniki