3 stycznia 2018

Projekt historyczny „Ożywiamy przeszłość – 11 na 11.11.2018 – 11 inicjatyw upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości”

Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie organizuje Projekt historyczny
„Ożywiamy przeszłość – 11 na 11.11.2018 – 11 inicjatyw upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości”
pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 Cele projektu:

  • zapoznanie uczniów z sylwetką Józefa Piłsudskiego,
  • zapoznanie z wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • zapoznanie z historią miasta Krakowa w latach 1914 – 1935,
  • kształcenie umiejętności współpracy w grupie i otwartości na drugiego człowieka,
  • kształcenie umiejętności literackich, historycznych, fotograficznych, umiejętności pracy ze źródłem historycznym,
  • kształcenie postawy świadomego Polaka, patrioty,
  • zachęcenie uczniów do dzielenia się wiedzą ze swoimi rówieśnikami, ale również przypadkowymi osobami, w tym obcokrajowcami.

Projekt realizowany będzie od III do XI 2018 roku w kilku przestrzeniach: Rynek w Krakowie, Błonia,
ul. Piłsudskiego w Krakowie, szkoła i jej otoczenie.

Projekt skierowany jest głównie do: uczniów, ich bliskich, ale również krakowian i obcokrajowców, którzy będą mogli mieć styczność z planowanymi przedsięwzięciami.

Szczegółowe informacje:http://www.sp45.pijarki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=692&Itemid=569