15 listopada 2022

Projekt „Lekcja:Enter”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN.

Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji, poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Dokładne informacje na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich znajdują się na stronie: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-skorzystac-ze-szkolen

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który pokazuje jak mogą wyglądać lekcje prowadzone przez nauczycieli i nauczycielki, którzy wzięli udział w szkoleniach w projekcie – https://www.youtube.com/watch?v=AF-TVKiiEQg.

Szkolenia prowadzone są przez wyłonione w konkursach grantowych, placówki doskonalenia nauczycieli oraz jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

W ramach przeprowadzonych konkursów grantowych wyłoniono realizatorów szkoleń. Na terenie województwa działa 5 placówek, oferujących szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”:

    1. Centrum Edukacji Nauczycieli „Lechaa”,
    2. Centrum Edukacji Nauczycieli Potest,
    3. Fundacja Stałego Rozwoju,
    4. Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”,
    5. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-dolaczyc-do-projektu/6.