30 października 2018

Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” – przedłużony termin składania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie poinformować, że odpowiadając na liczne prośby szkół, termin składania deklaracji i projektów działań do XII edycji małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia został przedłużony do 20.11.2018 roku.

Idea powstania projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy bliźniemu, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

W przeciągu 11 lat trwania projektu wzięło w nim udział prawie 40 000 uczniów z województwa małopolskiego reprezentujących starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe. Lata te pokazały, że młodzież inspirowana przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Dlatego też mamy nadzieję, że przedłużenie terminów zgłoszeń do tegorocznej edycji projektu zaowocuje włączeniem się kolejnych szkół w tę szlachetną i piękną inicjatywę zwiększając tym samym zasięg i moc małopolskiego wolontariatu.

Projekt jest realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Województwem Małopolskim.

Laureaci oraz finaliści otrzymują atrakcyjne nagrody, a główną nagrodą w projekcie jest wycieczka – pielgrzymka do Włoch.

NOWE TERMINY składania dokumentacji projektowej:

I Etap szkolny

 • przesłanie deklaracji uczestnictwa i projektów działań do 20 listopada 2018 r.
 • realizacja projektów od września/października/listopada 2018 r.  (w zależności od terminu przystąpienia do projektu) do 20 czerwca 2019 r.
 • przesłanie sprawozdań z realizacji projektów do 26 kwietnia 2019 r.
 • ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających do 10 maja 2019 r.
 • ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi – do 15 maja 2019 r.

II Etap – przeglądy rejonowe

 • prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach i Krakowie

III Etap – Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:

 • prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
 • wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień.

Patronat honorowy nad Projektem:

 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej
 • Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski
 • Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Szczegółowe informacje, regulaminy, karty zgłoszeń dostępne są na stronie Projektu MWM: http://mwm.edu.pl

 

Koordynator projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
Dorota Boczkowska-Molenda
e-mail: dorota.boczkowska@idmjp2.pl
tel. 12 422 03 44 (sekretariat Instytutu), e-mail: instytut@idmjp2.pl