15 maja 2019

Projekt Młodzi dla Historii w ramach XI Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci

Małopolski Kurator Oświaty przekazuje zaproszenie Stowarzyszenia Scena Kultury i zachęca dyrektorów szkół, nauczycieli, a przede wszystkim samych uczniów do udziału w niezwykle ciekawym projekcie edukacyjnym jakim jest Projekt Młodzi dla Historii.

Projekt MdH pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, stanowi integralną część Festiwalu NNW. Jego ideą jest upamiętnienie polskiej drogi do wolności oraz rozbudzenie w młodym pokoleniu chęci jej poznania. Celem projektu jest pokazanie w niekonwencjonalny sposób, że nasza przeszłość jest niezwykle ciekawa, a historie, które skrywają rodzinne albumy mogą stać się inspiracją do stworzenia filmu, spektaklu teatralnego, muzyki, czy stylizacji modowej. Dzięki uczestnictwu w jednym z czterech wybranych przez siebie modułów projektu (filmowym, teatralnym, stylizacyjnym lub społecznym) młodzi ludzie mogą w atrakcyjny i nowoczesny sposób zaangażować się w proces poznawania i upamiętniania losów bohaterów, tworząc swoje autorskie projekty. Najlepsze dzieła młodych twórców zostaną nagrodzone, a także będą prezentowane podczas licznych retrospektyw Festiwalu NNW odbywających się w całej Polsce.

Projekt MdH to nie tylko konkursy, ale także warsztaty z profesjonalistami. Projekt ten to również bezpośrednie spotkania ze Świadkami Historii, współtworzenie widowisk plenerowych oraz udział w licznych wydarzeniach Festiwalu NNW.

Projekt jest bezpłatny i skierowany do młodzieży w wieku 12 – 19 lat z całej Polski. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom wraz z opiekunem.

Na zgłoszenia do projektu organizatorzy czekają do 14 lipca 2019 roku. Prace konkursowe należy przesyłać na adres organizatora. Szczegółowe informacje oraz regulaminy i karty zgłoszeniowe do konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej https://festiwalnnw.pl w zakładce Młodzi dla Historii.

Stowarzyszenie Scena Kultury jest organizacją o profilu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze filmowo-historycznym. Jednym z jego najważniejszych projektów jest Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Festiwal jest największym wydarzeniem kulturalnym w Polsce i Europie, który przy bogatym programie filmowo-artystycznym skupia i integruje środowiska zarówno filmowców jak i historyków opisujących Drogę do Wolności w latach 1939-1989.

XI edycja Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci odbędzie się w dniach 26 – 29 września w Gdyni.

Zapytania należy kierować na adres e-mail: biuro@mlodzidlahistorii.pl lub tel 517 890 444

Do pobrania:

ulotka Festiwalu Filmowego NNW