13 kwietnia 2018

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00- IP. 02-00-007/17.

Projekt skierowany  jest pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów z terenu całej Polski. Jego celem  jest  zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

 

Do pobrania: