8 kwietnia 2021

Projekt „Uczymy, jak uczyć: Enter!”/Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Uczymy, jak uczyć: Enter!” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa:” Lekcja: Enter”

Projekt jest odpowiedzią na jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”

Projekt ten ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez realizację szkoleń w całej Polsce.

Jeżeli szkoła uczestniczyła w pierwszej lub drugiej edycji programu istnieje możliwość zgłoszenia nowych nauczycieli, którzy nie przechodzili takiego szkolenia.

Dzięki udziałowi w szkoleniach w ramach projektu nauczyciele dowiedzą się jak:

  • wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
  • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  • urozmaicić swoje lekcje,
  • tworzyć własne treści cyfrowe

Rejestracja przez formularz dostępny pod adresem http://odnswp.pl/formularz-rejestracyjny-do-projektu-uczymy-jak-uczyc-enter/

Więcej informacji w załącznikach poniżej a także u Koordynatora na Małopolskę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Yuliya Yerameyeva e-mail: malopolska@swp.org.pl, tel. 12 422 43 55, 510 233 512

Załączniki

ulotka1
Data: 2021-04-08, rozmiar: 47 KB
ulotka2
Data: 2021-04-08, rozmiar: 50 KB
scenariusz
Data: 2021-04-08, rozmiar: 119 KB
scenariusz inf
Data: 2021-04-08, rozmiar: 112 KB
Korzyści z udziału w projekcie
Data: 2021-04-08, rozmiar: 327 KB
Enter - prezentacja
Data: 2021-04-08, rozmiar: 1 MB