12 marca 2019

Prośba o pomoc w nawiązaniu współpracy wolontariackiej

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktu z jedną z krakowskich szkół ponadpodstawowych ( z klasą lub klasami) w celu podjęcia współpracy i wspólnych działań w ramach wolontariatu.

Stowarzyszenie Nadzieja posiadające status organizacji pożytku publicznego działa od 1999 roku na rzecz niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży. Podejmowane działania realizowane są w obrębie rehabilitacji, edukacji, kultury i sztuki, aktywizacji ruchowej poprzez sport i turystykę, pomocy społecznej oraz szeroko rozumianej integracji.

Przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja wymagają pomocy i wsparcia wolontariuszy, którzy zaangażują się w przygotowanie i realizację imprez organizowanych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Współpraca Stowarzyszenia Nadzieja z młodzieżą pełnosprawną umożliwi podniesienie jakości organizowanych projektów, a podopiecznym stowarzyszenia pozwoli na nawiązanie znajomości i przyjaźni z pełnosprawnymi rówieśnikami. Młodzież zaangażowana w wolontariat będzie mogła poczuć radość i satysfakcję z działania na rzecz drugiego potrzebującego człowieka.

Działania realizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja  można znaleźć pod adresem: www.nadzieja-krakow.org.pl