14 września 2021

Przekazanie informacji dotyczących realizacji przez uczniów będących młodocianymi pracownikami turnusów dokształcania teoretycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
centrów kształcenia zawodowego,
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz Szkół,
przy których funkcjonują centra kształcenia zawodowego

 

Zwracam się z prośbą o przekazanie do dnia 20 września 2021 r. aktualnej informacji dotyczącej realizacji przez uczniów będących młodocianymi pracownikami turnusów dokształcania teoretycznego w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Dane należy przekazać w formie edytowalnej tabeli, której wzór znajduje się w załączeniu.Proszę nie modyfikować tabeli.

Zebrane informacje należy przesłać na adres sebastian.bielak@kuratorium.krakow.pl

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny ze starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małgorzatą Kolbusz – tel. 12-448-11-58.

 

Z poważaniem

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

 

Załączniki

Tabela turnusy - 2021 r.
Data: 2021-09-14, rozmiar: 21 KB