3 kwietnia 2023

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
województwa małopolskiego

 

Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) przypominamy, że jednym z zadań komisji rekrutacyjnej jest sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach:

  1. w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające,
  2. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie informacji o wolnych miejscach – poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety dostępnej od dnia 3 kwietnia 2023 r. w Panelu Dyrektora:

  • ankieta nr 1 – wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,
  • ankieta nr 2 – wolne miejsca w klasie I szkoły podstawowej,
  • ankieta nr 3 – wolne miejsca w placówkach i centrach.

UWAGA: ankietę należy wypełnić, jeżeli po podaniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, placówce, centrum nadal są wolne miejsca.

Zmiany w liczbie miejsc dokonywane są poprzez ponowne wypełnienie ankiety.

Ponadto przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.:

  • ankieta – wolne miejsca w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia będzie aktywna w dniu 27 lipca i 22 sierpnia 2023 r.
  • ankieta – wolne miejsca na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie aktywna w dniach 2-3 sierpnia i 28-29 sierpnia 2023 r.

Informacja o wolnych miejscach będzie sukcesywnie publikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.