26 lipca 2021

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim.

Informację należy przekazać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Panelu Dyrektora w dniach od 2 do 3 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00.

UWAGA:

  • ankietę wypełnia dyrektor szkoły, w której po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nadal są wolne miejsca,
  • jeżeli w danej szkole są wolne miejsca w więcej niż jednym oddziale ankietę należy wypełnić dla każdego oddziału osobno.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych województwa małopolskiego zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w dniu 3 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że dyrektorzy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i liceów ogólnokształcących dla dorosłych zainteresowani opublikowaniem informacji o wolnych miejscach w ww. szkołach mogą również wypełnić arkusz.