2 lipca 2018

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach – rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

Uprzejmie przypominam o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

Ankieta dostępna będzie w Panelu Dyrektora w dniach od 9 do 11 lipca 2018 r.

UWAGA: Szkoła wypełnia osobną ankietę dla każdego oddziału, w którym są wolne miejsca.

Na podstawie  informacji uzyskanych od Państwa na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie zamieszczony zostanie wykaz wolnych miejsc w szkołach województwa małopolskiego.

Jednocześnie informuję, że Dyrektorzy liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych zainteresowani opublikowaniem informacji o wolnych miejscach w ww. szkołach mogą również wypełnić arkusz.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak