5 lipca 2019

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie przypominam o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim.

Informację należy przekazać poprzez wypełnienie 2 formularzy, które będą dostępne w Panelu Dyrektora w dniach od 9 do 11 lipca 2019 r. do godz. 9.00.

  • „Informacja o liczbie wolnych miejsc w klasach I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020″.
  • „Informacja o liczbie wolnych miejsc w klasach I publicznych szkół dla absolwentów szkoły podstawowej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020″.

 

UWAGA: Szkoła wypełnia osobny formularz dla każdego oddziału, w którym są wolne miejsca.

 

Na podstawie  informacji uzyskanych od Państwa na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie zamieszczone zostaną wykazy o wolnych miejscach w szkołach województwa małopolskiego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej.

Jednocześnie informuję, że Dyrektorzy liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych zainteresowani opublikowaniem informacji o wolnych miejscach w ww. szkołach mogą również wypełnić formularz.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak