20 kwietnia 2017

Przekazywanie do opiniowania projektów arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Kraków, 20 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,

Związki Zawodowe opiniujące projekty arkuszy organizacji,

Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Województwa Małopolskiego

Informujemy, że wszystkie dokumenty związane z opiniowaniem projektów arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli należy przesyłać bezpośrednio do właściwej, ze względu na siedzibę szkoły lub przedszkola, Delegatury Kuratorium Oświaty.  Do Kuratorium Oświaty w Krakowie przesyłane są więc wyłącznie dokumenty dotyczące projektów arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, które mają siedzibę w jej obszarze działania.