17 marca 2020

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.