19 września 2022

Przypomnienie o konieczności wpisania do SIO uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Przypominam, o terminowym wpisywaniu danych do Systemu Informacji Oświatowej, dotyczących liczby uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, którzy korzystają z dodatkowych godzin zajęć nauki języka mniejszości.

Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pragnę zwrócić szczególną uwagę na konieczność wpisania do SIO uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej, którzy uczęszczają do Państwa szkół.  Od liczby zgłoszonych uczniów romskich uzależnione są środki finansowe przekazywane organom prowadzącym szkoły nie tylko na dodatkowe zajęcia wspomagające edukację Romów, ale także na wymiar zatrudnienia asystentów edukacji romskiej, którzy ułatwiają szkołom realizację zadań związanych z edukacją tych uczniów.