12 stycznia 2018

Przypomnienie o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) – pismo Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek

W nawiązaniu do pisma Ministra Sprawiedliwości w sprawie uruchomienia Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) i informacji Minister Edukacji Narodowej wysłanej przez system poczty elektronicznej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek, przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, konieczny jest także nadzór nad upowszechnieniem informacji o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ww. ustawy.

Pismo Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek