17 września 2019

Punkt Konsultacyjny dla rodziców z młodzieżą w wieku szkolnym 10-18 lat

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zaprasza w ramach realizacji Projektu „Bezpieczniej w rodzinie …” rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym.

W Punkcie Konsultacyjnym dyżurują psychologowie i pedagogowie –certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, kształcący się w psychoterapii dzieci i młodzieży.W konsultacjach mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi albo sami rodzice.

Punkt działa od 17.czerwca 2019 do 30 listopada 2019 r. w Krakowie przy ul. Wójtowskiej 3 w terminach: poniedziałek i wtorek 16.00-20.00, w soboty 10.00-14.00.

Więcej szczegółów na załączonym plakacie.

Załączniki

plakat PUNKT KONSULTACYJNY
Data: 2019-09-17, rozmiar: 335 KB