8 maja 2018

Regionalny Konkurs Plastyczny “Bezpiecznie z wodą i przyrodą”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy
Drodzy Rodzice

Zbliża się czas letnich wakacji, a także majowe gorące dni, które jak wykazują statystyki mogą być naznaczone tragediami podczas pierwszych letnich kąpieli. Dlatego, działając w trosce o życie i zdrowie najbardziej cennej dla naszej przyszłości grupy społecznej, to znaczy dzieci i młodzieży szkolnej, serdecznie zapraszamy Państwa, w ramach sprawowanych obowiązków i nadzoru, do zachęcenia uczennic i uczniów, aby wzięli udział w Regionalnym Konkursie Plastycznym o nazwie „Bezpiecznie z wodą i przyrodą”.

Zaproponowana akcja edukacyjno–profilaktyczna skierowana do dzieci i młodzieży ma na celu aktywne kształtowanie rozwagi oraz odpowiedzialności za własne życie, a także koleżanek i kolegów grona rówieśniczego.

Wykonana i nadesłana do oceny praca plastyczna (vide regulamin konkursu w załączniku), dotycząca bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, będzie popularyzowana w kampanii społeczno-edukacyjnej i może być nagrodzona szeregiem nagród.

Honorowy Patronat nad przebiegiem i finałem akcji profilaktycznej sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie oraz Komitet Honorowy.

Z wyrazami szacunku Organizatorzy:
– Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
– UKS „Olimpijczyk”  Pałac Młodzieży w Tarnowie

Załączniki

Regulamin
Data: 2018-05-08, rozmiar: 2 MB
Karta zgłoszeniowa
Data: 2018-05-08, rozmiar: 756 KB
Plakat
Data: 2018-05-08, rozmiar: 8 MB
Plakat
Data: 2018-05-08, rozmiar: 3 MB