2 grudnia 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.

Więcej informacji na stronie www.orpeg.pl, telefon kontaktowy: 22 853 87 06


Załączniki

2020- Ogłoszenie o rekrutacji-na 2020-21
Data: 2019-12-02, rozmiar: 1 MB