27 grudnia 2017

Rozliczenie – Pomoc materialna za 2017 r.

ZFK.3146.1.23.2017.WŹ                                                                              Kraków, dnia 22 grudnia 2017 r.

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

województwa małopolskiego

/wszyscy/

 

 

 

W związku z realizacją zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2017 r. zwracam się z prośbą o przesłanie  rozliczenia wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: wladyslawa.wozniak@kuratorium.krakow.pl., a następnie wersję papierową z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta pocztą na adres Kuratorium Oświaty, ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków.

            Jednocześnie proszę, aby wraz ze sporządzeniem rozliczenia, zgodnie z zapisem § 6 umowy, w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonać zwrotu niewykorzystanych środków na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 1010 1270 0011 1122 3000 0000.

Treść przelewu dotyczącego zwrotu winna zawierać opis: „Dział 854, rozdział 85415, § 2030, nr działania 3.1.5.3 oraz rezerwy FK-058 (I-VI) i FK 549 (IX-XII ) – Pomoc materialna”.

Równocześnie proszę o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących:

– liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017;

– liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018;

– liczby wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego w 2017 r.

                                                                                         Małopolski Kurator Oświaty

                                                                                                   Barbara Nowak

Do pobrania: wzór sprawozdania

Załączniki

wzór sprawozdania pomoc mater. 2017 rok
Data: 2017-12-27, rozmiar: 45 KB