8 stycznia 2019

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymanej w 2018 roku – udostępnienie platformy

Kraków, dnia 7 stycznia 2019 r.

ZFK.3146.3.246.2018.KU

 

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Województwa Małopolskiego

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z dnia 27 października 2017 r., poz. 2203).

Informuję, że podobnie jak w poprzednich latach, w roku bieżącym rozliczenie przedmiotowej dotacji należy wypełnić na platformie online. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie rozliczenia (załączniki nr 8 i nr 9), które będzie dostępne po zalogowaniu na stronę internetową pod adresem:
https://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl w terminie do 31 stycznia 2019 r.
Po tym terminie aplikacja automatycznie zostanie zablokowana.

UWAGA:

  • Krok I na platformie należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2019 r.
  • Zmiana adresu strony platformy! Było http://, jest https://
  • Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego – nie wolno udostępniać loginów i haseł szkołom

Ponadto informuję, że wypełnione i podpisane załączniki nr 8 i nr 9, wraz z uzupełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 1–3, załączonymi do pisma ZFK.3146.3.244.2018.KU z dnia 17 grudnia 2018 r., powinny zostać przesłane w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, niezwłocznie po wysłaniu danych w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy. O dacie złożenia rozliczenia decyduje data wpływu wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W przypadku, gdy rozliczenie dotacji zostało przez Państwa przesłane w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty przed uruchomieniem platformy, należy jedynie wypełnić i przesłać dane na platformie.

Potwierdzenie dokonania przelewu bankowego proszę przesyłać na adres mailowy: marta.kuzniar@kuratorium.krakow.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Martą Kuźniar, pod nr tel. 12 448 11 32.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak