4 listopada 2020

Rozpoczął prace punkt konsultacyjny edukacji cyfrowej dla szkół Małopolski

W połowie października rozpoczął pracę punkt konsultacyjny dla małopolskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, zorganizowany w ramach projektu Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” https://fabrykaprzyszlosci.pl/.

W ramach projektu dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także pedagodzy i psychologowie szkolni mogą uzyskać bezpłatne konsultacje oraz doradztwo w szeroko rozumianym zakresie edukacji cyfrowej, a w szczególności:

  • metod nauczania aktywizujących ucznia, korzystających z rozwiązań cyfrowych,
  • kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli,
  • wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych w codziennej dydaktyce,
  • wdrażania platform wideokonferencyjnych (TEAMS, Google Meet) w szkołach,
  • zapewnienia higieny cyfrowej ucznia i nauczycieli,
  • bezpieczeństwa cyfrowego ucznia i nauczycieli,
  • systematycznej transformacji cyfrowej szkoły.

Aby uzyskać wsparcie trenerów i doradców edukacyjnych centrum HUMINE należy skontaktować się z punktem konsultacyjnym pocztą elektroniczną: kontakt@humine.pl lub telefonicznie w godz. 8:00 – 16:00 pod numerem: +48 14 688 8012.

Więcej informacji o projekcie HUMINE można znaleźć w serwisie:  https://humine.pl/centrumedukacji

Kuratorium Oświaty w Krakowie jest Partnerem projektu Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej powołanego na mocy porozumienia między Zarządem Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim i Małopolskim Kuratorem Oświaty.

 

Logo Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE