14 września 2021

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Dnia 10 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

Komunikat dotyczący programu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki