17 czerwca 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na animację „Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze”

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2020 r. przeprowadził konkurs na animację dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze”.

Celem konkursu było wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych oraz rowerzystów.

Uczniowie Małopolskich szkół okazali się niezwykle twórczy i kreatywni. Zachęcamy do zapoznania się z listą laureatów oraz ich pracami:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wyniki-malopolskiego-konkursu-na-animacje