2 stycznia 2018

Rozstrzygnięcie Konkursu „Nauczyciel-Innowator”

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięto Konkurs „Nauczyciel-Innowator” organizowany przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Laureatem Konkursu na poziomie województwa małopolskiego została pani Joanna Przybyłowska ze Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.

Rozdanie nagród i wręczenie tytułów nastąpi w lutym 2018 r. podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy.

Lista nagrodzonych i szczegółowe informacje