17 lutego 2023

Rusza kolejna edycja Konkursu Papieskiego!

plakat Konkursu Papieskiego z nadziei która jest w nas
XIX Konkurs Papieski w 2023 roku przebiegać będzie pod hasłem Z NADZIEI, KTÓRA JEST W NAS. Tymi słowami Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do młodych ludzi w „Liście do młodych z całego świata Parati semper” –  Zawsze wierni. 

W ten sposób chciał napełnić młodych ludzi wiarą w to, że są nadzieją dla świata. Ich postawa, czyny, entuzjazm, mogą naprawdę zdziałać wiele.

I etap Konkursu Papieskiego odbędzie się od 15 lutego do 15 marca. Polega on na wypełnieniu testu online znajdującego się na stronie internetowej Konkursu pod tym linkiem https://konkurspapieski.pl/. Uczestnicy testu online, którzy uzyskają więcej niż połowę punktów zakwalifikują się do II etapu – bardziej zaawansowanego testu, który będzie dostępny od 20 do 28 marca. Pytania z I i II etapu sa zamknięte, z zakresu nauczania papieża Jana Pawła II w tematyce Katolickiej Nauki Społecznej, treści Listu do młodych z całego świata Parati semper – zawsze wierni, informacji o Światowych Dniach Młodzieży, jak i zainteresowaniami Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i filozofii. Na napisanie eseju (etap III) jest czas od 3 kwietnia do 8 maja. Finał i ustna obrona prac odbędzie się 3 czerwca 2023r. we wszystkich regionach.

Konkurs Papieski, którego pomysłodawcą był ś.p. Maciej Zięba OP, to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Millennio od 17 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży.

Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Dla zwycięzców Konkursu Papieskiego przeznaczony został tygodniowy wyjazd-pielgrzymka do wiecznego miasta Rzymu, a także 10 indeksów na studia wyższe – kierunek do wyboru pedagogika lub teologia, realizowane na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W obecnej chwili czekamy na potwierdzenia także z innych uczelni m.in. z Krakowa i Warszawy. Oprócz tego przewidziano także wartościowe nagrody rzeczowe.

W obliczu obecnej trudnej sytuacji w Ukrainie warto przypomnieć także słowa Jana Pawła II z Listu do młodych:

 „droga pokoju jest zarazem drogą młodych” (Pokój i młodzi idą razem). To przeświadczenie jest równocześnie wezwaniem i zobowiązaniem: jeszcze raz chodzi o to: „abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” — z tej nadziei, która się z Wami wiąże. Jak widzicie, nadzieja owa dotyczy spraw podstawowych i uniwersalnych zarazem.

Liczby mówią same za siebie, przez te wszystkie edycje w Konkursie wzięło udział blisko 100 tysięcy uczniów, zostało nagrodzonych ponad 500 laureatów, udało nam się uzyskać około 200 patronów i partnerów wydarzenia.

Szczegóły na stronie internetowej Konkursu Papieskiego

Instytut Tertio Millennio