27 lutego 2019

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – komunikat w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Organy prowadzące

publiczne szkoły podstawowe

oraz

szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 5 lutego 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Udział w programie, o którym mowa w powyższym rozporządzeniu, umożliwia uzyskanie przez organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej dofinansowania na:

  • Doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  • Doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  • Zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • Adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

UWAGA! Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań, o których mowa powyżej.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane do organu prowadzącego do 15 kwietnia 2019 r.

Organy prowadzące składają wnioski do Wojewody Małopolskiego do 30 kwietnia 2019 r.

 

Osoby do kontaktu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim:

  1. Agnieszka Mikulska tel. 12 3921 350
  2. Tomasz Turaj tel. 12 3921 341