9 sierpnia 2017

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 20 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401).

Udział w programie, o którym mowa w powyższym rozporządzeniu, umożliwia uzyskanie przez organy prowadzące szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, wsparcia finansowego za środków budżetu państwa, na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania w wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie winni złożyć odpowiednie wnioski do organu prowadzącego do 31 sierpnia 2017 r., natomiast organy prowadzące składają wnioski do Wojewody Małopolskiego do 15 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o Programie wraz z załączonymi wzorami (edytowalnymi) wniosku dyrektora szkoły oraz wniosku organu prowadzącego, są dostępne na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na poświęconej Programowi podstronie „Aktywna tablica”:

http://www.muw.pl/index.aspx?page=Aktywna_tablica

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: