19 września 2022

„Sekretem szczęścia jest wolność… A sekretem wolności jest odwaga.” – II Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy

W ramach obchodów Święta Niepodległości Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie ogłaszają II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KRASOMÓWCZY.

Hasłem przewodnim konkursu są słowa Tukidydesa:  Sekretem szczęścia jest wolność… A sekretem wolności jest odwaga.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas: 7-8 szkół podstawowych oraz 1-3 szkół ponadpodstawowych z Krakowa  i  powiatów:  krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego.

Celem konkursu jest między innymi wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu kompetencji krasomówczych, pielęgnowanie pamięci o przeszłości oraz piękna mowy ojczystej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, a ponadto:

  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza poprawnego formułowania myśli oraz logicznej argumentacji przyjętego stanowiska),
  • opanowanie przez uczniów technik modulacji głosem i mowy ciała adekwatnej do sytuacji komunikacyjnej,
  • poszerzanie uczniowskich horyzontów myślowych poprzez merytoryczne opracowanie wywodu argumentacyjnego na podstawie dostępnych źródeł wiedzy historycznej, filozoficznej, kulturowej itp.

 

Konkurs składa się z dwóch części:

I Kwalifikacje wstępne  online  31.10.2022 r.

Uczestnik przygotowuje przemówienie związane z hasłem przewodnim konkursu, nagrywa
je w formacie .mp4 i przesyła na konkursowy adres e-mail do 31.10.2022 r. Uczniowie zakwalifikowani przez Jury do kolejnego etapu II MKK zostaną indywidualnie poinformowani o kolejności wystąpień finałowych 04.11.2022 r.

II Kwalifikacje finałowe z galą wręczenia nagród 10.11.2022 r. na terenie PLO Sióstr Prezentek
w Krakowie
Uczestnicy wygłaszają przygotowane przemówienie na żywo w obecności publiczności.

 

Zasady uczestnictwa

  • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
  • Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
  • Każda szkoła może zgłosić do konkursu dwóch uczniów.
  • Uczestnicy przygotowują 3 – 5 minutowe przemówienie tematycznie związane z hasłem przewodnim konkursu: Sekretem szczęścia jest wolność… A sekretem wolności jest odwaga.

Więcej szczegółów w załączonym Regulaminie.

 

 

Załączniki

Regulamin II MKK_2022_Prezentki
Data: 2022-09-19, rozmiar: 25 KB
Regulamin II MKK_2022_Prezentki
Data: 2022-09-19, rozmiar: 314 KB