11 stycznia 2023

Sesja edukacyjna dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zorganizowana w ramach siódmej edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce” – Wadowice

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

SEPZ-I.5563.120.8.2022.MC

 

Dyrektorzy,
Nauczyciele i Uczniowie

 

Szanowni Państwo,

zapraszam dyrektorów, nauczycieli i uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w sesji edukacyjnej, organizowanej w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”.

Program spotkania:

  1. Wykład pt. Solidarność a stan wojenny. – dr Paweł Naleźniak, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
  2. Prelekcja pt. Młodzież w stanie wojennym. Spojrzenie uczestnika wydarzeń. – Piotr Fugiel, współzałożyciel, organizator, działacz Grup Oporu/Ruchu Młodzieży Niezależnej w Krakowie-Nowej Hucie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. o godzinie 13.00 w sali Akademickiego Centrum Edukacyjnego, znajdującej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice.

W związku z ograniczą liczbą miejsc, bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy magdalena.malczyk@kuratorium.krakow.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz liczbę uczniów uczestniczących w spotkaniu.

 

Koordynator Projektu
Magdalena Malczyk