22 grudnia 2017

Spotkanie z Konsulem Generalnym Francji w Krakowie

W czwartek 20 grudnia 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyło się spotkanie Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty z Panem Frédéricem de Touchet, Konsulem Generalnym Francji w Krakowie. Rozmowa dotyczyła współpracy, przede wszystkim w obszarze wspólnych działań edukacyjnych.