11 września 2017

Sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia nauczycieli za rok szkolny 2016/2017

Kraków, 11 września 2017 r.

Organy prowadzące
niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli
w województwie małopolskim

Informuję, że zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia winien przedstawić kuratorowi oświaty sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki za dany rok szkolny, aktualnie za rok szkolny 2016/2017, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie, w terminie do dnia 30 września 2017 r.

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak