28 listopada 2022

„STEAM Day” – zaproszenie na konferencję MCDN

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w Konferencji STEAM Day, która odbędzie się w dniach 8 i 9 grudnia 2022 r.

Ideą konferencji jest przedstawienie uczestnikom w formie wykładu jak wykorzystywać metodę STEAM w Laboratoriach Przyszłości. W części praktycznej zostanie przedstawiona prezentacja szkół i przedszkoli, które już pracują metodą STEAM oraz warsztaty w ramach których uczestnicy będą mogli testować wybrane scenariusze lekcji z wykorzystaniem narzędzi zakupionych w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości.

Konferencja odbędzie się w MCDN, ul. Garbarska 1, Kraków
Moduł dla szkół 8 grudnia – formularz zapisów już uruchomiony na stronie MCDN
Moduł dla przedszkoli 9 grudnia zapisy także na stronie MCDN
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381